HOSTINEC U ZLATÉHO SLUNCE

Jako jednu z prvních kamenných budov areálu Kukských lázní nechává již v roce 1699 hrabě F. A. Šporck postavit pro návštěvníky hostinec „U Zlatého slunce“. Roku 1874 nechává Moritz Sweertz Šporck budovu hostince ke zřízení obecné školy.

Budova hostince na staré pohlednici
v té době sloužící jako mateřská škola.

Ještě jednou budova hostince z pohlednice,
ale již s novější přístavbou.

V roce 1911 byla zahájena v západní části přístavba budovy sloužící jako tělocvična. V letech 1935 - 1935 k ní byly přistavěny ještě další dvě třídy. Ještě v sedmdesátých letech minulého století školu navštěvovalo 160 dětí z Kuksu a okolí. Avšak toku 1997 byla pro nedostatek dětí škola zrušena. Nyní se z ní opět stává hostinec "U Zlatého slunce".

Jak se dostanete k hostinci "U Zlatého slunce"? Naproti Kukským lázním (Hospitalu) na opačném břehu Labe stával zámek. Roku 1901 byl však zámek stržen.

Půjdeme-li až nahoru po prvním schodišti, po jehož obou stranách jsou obrovské sochy dvou Neptunu vylévajících vodou z lastur, dostaneme se nedaleko prostoru, kde původně stávala budova zámku.

Socha Neptuna od sochaře Ferdinanda Kholla

Fotomontáž (z informačního letáku "Setkání na Kuksu").

Zahneme-li kousek vlevo a výjdeme po malém schodišti, dostáváme se na prostranství před hostincem "U Zlatého slunce", odkud je krásný výhled na Hospital. Před budovou hostince U Zlatého slunce se tyčí obrovská sedm loktů vysoká socha starého muže s pozdviženým mečem (na 5 loktů vysokém podstavci) od M. B. Brauna. Socha tu stála již napodzim roku 1720. Dříve bývala stejně jako ostatní sochy pestře barevná, dnes již holý pískovec. Původně se jednalo o posměšnou sochu Herrkommana, která hlásala bezcharakternost a lstivost (některých) advokátů. (Nápadně připomínající tehdejšího advokáta Neumanna.) V levé ruce držela socha říšské jablko s nápisem "IURE ERUI" znamenajícím v překladu: "Právem jsem dobyl." Tento nápis je možno přečíst ve stejném znění i pozpátku. Tím naznačoval, že právní spory je možné vésti a vybírati nejenom rovnou a správnou cestou, ale i cestou opačnou - útokem a lstí.

Původní vzhled sochy Herrokommana.

Později se však ukázalo, že hraběti Šporkovi hrozí inkviziční spor, proto nechává ze strachu roku 1729 odstranit ze sochy a postavce všechny nápisy. Nakonec jí nechává přetesat na Goliáše. Říšské jablko je otesáno a místo něho jest štít.

Současný pohled na sochu Herrkommana přetesaného v Goliáše

V zadu za sochou Herrkommana je viděti budovu Hospitalu.
Nalevo jedna z pamnětních lip. Zápis o jejich zasazení se dochoval i v kronice. "Roku 1732 byly deseti koňmi přivezeny před hosinec U Zlatého slunce vzrostlé lípy, které zde byly zasazeny."

Přímo proti soše Goliáše byla pak postavena socha Davida s prakem dokazující, že lstí a důvtipem může malý přemoci velkého.

Socha Davida s prakem před budovou hostince U Zlatého slunce.