ALEGORIE CTNOSTÍ A NEŘESTÍ

Dokonale vyřešený prostor v podobě široké terasy před chrámem italského architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho se stal výtvarným středem pro galerii soch Matyáše Bernarda Brauna a jeho dílny. Kolem roku 1712 si Špork u Brauna objednává sochařskou výzdobu terasy, kterou tvořilo osm soch Blahoslavenství. Sochy vznikali v letech 1712-1715 (především za účasti místních kameníků - venkovských řemeslníků, kteří pracovali podle mistrových skic). Následuje vytvoření dvou soch andělů Žalostné a Šťastné smrti, kteří uvádějí řadu Neřestí a Ctností.
K jejich tvorbě dochází kolem roku 1719, kdy již uprostřed terasy stojí monumentální socha náboženství (1717). Tehdy jich bylo po dvanácti na každé straně. Později byla socha Podvodu zničena a socha Zdrženlivosti přenesena na špitální dvůr (socha Podvodu byla nahrazena teprve roku 1883 sochou téhož námětu od sochaře B. Seelinga). Sochy pak byly řazeny v následujícím pořadí (Ctnosti před levým křídlem špitálu a Neřesti před křídlem pravým): Ctnosti - Víra, Naděje, Láska, Trpělivost, Moudrost, Statečnost, Cudnost, Píle, Štědrost, Upřímnost, Spravedlnost a Neřesti - Pýcha, Lakomství, Závist, Smilstvo, Obžerství, Hněv, Lenost, Zoufalství, Lehkomyslnost, Pomluva, Lstivost.
Všechny sochy jsou vytesané z tvrdého místního pískovce v nadživotní velikosti. Původně byly polychromované, zbytky barev, hlavně podkladové červeně, se na některých plastikách zachovaly. Je samozřejmé, že takové množství nemohl vytvořit Braun sám, ale musela mu vydatně pomáhat jeho dílna se zkušenými spolupracovníky.
Fotografie soch, které můžete shlédnout níže (jsou kopie originálů) vyobrazující alegorii Ctností a Neřestí (Hospital Kuks - Sochy alegorií ctností a neřestí od Matyáše Bernarda Brauna r. 1719), foto Kristián Richtera.

Sochy Ctností a Neřestí.

Detaily sochy...

Lest

Láska

Moudrost

Štědrost

Spravedlnost

Víra


Anděl života (anděl blažené smrti).

Anděl smrti (anděl žalostné smrti).

Víra

Naděje

Láska

Trpělivost

Moudrost

Statečnost

Cudnost

Pilnost

Štědrost

Upřímnost

Spravedlnost

Pýcha

Smilstvo

Obžerství


foto: Kristián Richtera