"Sbírka betlémů" Ladislava Voňky

Dne 23. října 2006 byla Královédvorskými betlémáři otevřena "Sbírka betlémů" Ladislava Voňky z Třebihoště č. p. 87. Otevřeno každý den od 15. do 31. prosince 2006 od 16:00 do 19:00 hod.

Zleva: Ladislav Voňka a Karel Richtera

"Sbírku betlémů" je možno navštívit i mimo výše uvedené termíny po předešlé dohodě na telefonním čísle: 605 287 065.

Pohled do pracovního koutu...

Betlém Ladislava Voňky.

Valašský papírový betlém.

Příprava díla na velikonoční dobu...


Text a foto: Kristián Richtera